pływanie dla dorosłych

Regulamin zajęć

 1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest firma LiMcom, ul. Grójecka 27/2, 02-030 Warszawa, NIP: 1181311335, działająca pod marką szkoła pływania Swimlite.
 2. Aby zapisać się na zajęcia nauki i doskonalenia pływania należy zadzwonić na numer telefonu +48 603 842 032, wysyłać maila na adres biuro (at) swimlite.pl lub wypełnić formularz na stronie.
 3. Koszt zajęć jest zależny od ilości zaplanowanych lekcji w danym miesiącu. Liczony jest  zgodnie z cennikiem podanym na stronie swimlite.pl/cennik
 4. Klient za zajęcia płaci „z góry” za dany miesiąc nauki.
 5. Zapłaty za zajęcia można dokonać:
  • przelewem
  • gotówką – na pierwszych zajęciach w danym miesiącu
 6. Opłata za zajęcia nie uwzględnia biletu wstępu na pływalnię
 7. Zajęcia należy odwoływać najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dzień zajęć. Prawidłowo odwołane zajęcia można „odrobić” w innym dogodnym dla obu stron terminie.
 8.  Klientowi przysługuje prawo do odwołania zajęć z możliwością odpracowania 2 razy w semestrze (I semestr trwa od początku roku szkolnego do ferii, II semestr od końca ferii do zakończenia roku szkolnego).
 9. Nieodwołane zajęcia lub odwołane w dniu zajęć są traktowane jako odbyte. Klientowi nie przysługuje prawo ich odrobienia, a zapłacone pieniądze pozostają własnością Swimlite.
 10. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zajęć oraz Regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 11. Zapisu na zajęcia mogą dokonywać osoby pełnoletnie.
 12. W przypadku osób niepełnoletnich zapisu na zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.
 13.  Za rzeczy pozostawione w szatni oraz innych pomieszczeniach pływalni Swimlite nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Ustalona godzina rozpoczęcia zajęć oznacza godzinę spotkania kursanta i instruktora Swimlite na płycie pływalni. Kursant o danej godzinie musi być przebrany, gotowy do zajęć.
 15. Swimlite zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie zajęć.
 16. Przedstawiona, na stronie swimlite.pl/cennik, oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 17. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zajęć zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.zającego
Scroll to top